• Fleur van Tillo

  Juf Fleur is leerkracht van groep 7/8

 • LPS-PiusX_Harriët Brekelmans

  Harriët Brekelmans

  Juf Harriët is leerkracht van groep 1/2
  en groep 3/4 en leescoördinator.

 • LPS-PiusX_Heleen Eenhoorn

  Heleen Eenhoorn

  Juf Heleen is leerkracht van groep 1/2, interne cultuurcoördinator en Momentcoach Coöperatief Leren.

 • Ingrid de Graaf

  Juf Ingrid is leesmediaconsulent.

 • LPS-PiusX_Manon Duister

  Manon Duister

  Juf Manon is leerkracht van groep 3/4.

 • LPS PiusX - Marco Hagenaars

  Marco Hagenaars

  Meneer Marco is conciërge.

 • PiusX_Marsha Timmermans

  Marsha Timmermans

  Juf Marsha is leerkracht van groep 5/6, intern begeleider en vakspecialist rekenen.

 • PiusX_Monique Vos

  Monique Vos

  Juf Monique is leraarondersteuner.

 • LPS-PiusX_Priscilla Ulveling

  Priscilla Ulveling

  Juf Priscilla is pedagogisch medewerkster.

 • LPS Pius X - Susanne Brouwers

  Susanne Brouwers

  Juf Susanne is vakleerkracht bewegingsonderwijs.

 • LPS-PiusX_Suzanne Franken

  Suzanne Franken

  Juf Suzanne is leerkracht van groep 5/6 en Vakspecialist Meer- en Hoogbegaafdheid voor de ontmoetingsgroep OctoPius. 

 • LPS Pius X - Trisha Jansen

  Trisha Jansen

  Juf Trisha is vakleerkracht beeldende vorming.

 • Wendy Clarijs

  Juf Wendy is locatiedirecteur van basisschool Pius X en BSO Kinderopvang.