PIUS X - Rooms-Katholieke
school voor basisonderwijs
in Welberg

Ruimte en respect

Op onze school is iedereen welkom, want er is ruimte en respect voor ieders overtuiging en levensvisie. In de levensbeschouwelijke vorming wordt rekening gehouden met alle kinderen. Het katholieke karakter van de school komt tot uiting in de waarden en normen, in omgangsvormen, in geloof in een veranderlijke wereld, in maatschappelijke betrokkenheid en in geloof in de persoonlijke waarde van de ander. Activiteiten zoals kerkelijke vieringen tijdens Kerstmis en Pasen passen binnen het schoolprogramma. Verder geven we ondersteuning voor de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel.

Coöperatief leren

We werken met de coöperatieve leerstrategieën van psycholoog S. Kagan. Door verschillende samenwerkingswerkvormen creëren we betrokkenheid bij leerlingen en dat heeft een positieve invloed op leerprestaties, persoonlijkheidsontwikkeling en sociale en emotionele ontwikkeling.

Coöperatieve leerstrategieën worden op basisschool Pius X meerdere keren per dag ingezet. We hanteren bij het geven van onze lessen het expliciete directe instructiemodel (EDI).

Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat leerkrachten zich kunnen ontwikkelen als expert en hun collega’s daarin coachen. Eén van onze leerkrachten is vakspecialist coöperatieve leerstrategieën. Daarnaast hebben we een vakspecialist hoogbegaafdheid, een leesspecialist en een rekenspecialist. Wanneer een kind extra aandacht nodig heeft, gebeurt dit zoveel mogelijk in de klas.

Het onderwijsteam heeft  de opleiding ‘Kansrijke combinatiegroepen’ bij Cedin gevolgd. Een traject dat het lesgeven in combinatiegroepen beter heeft gemaakt door onder andere instructie voor beide groepen tegelijk te geven, anders te roosteren en effectiever te zijn.

Wij helpen elkaar

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. Daarom besteden we veel aandacht aan een veilig en plezierig schoolklimaat. Dit doen we tijdens lessen sociaal-emotioneel leren en levensbeschouwelijke lessen, maar we werken ook met leefregels: positieve regels waarin staat wat we graag zien. Zo wordt spelen, leren en werken bij ons op school veel leuker en gezelliger.

Verrijkingsklas

Onze speciale zorg richt zich ook op kinderen die meer aan kunnen dan het reguliere aanbod. Deelname van kinderen aan het verrijkingsmoment binnen de school is één van de mogelijkheden. Kinderen werken één dagdeel per week, samen met juf Suzanne, aan projecten waarbij eigen onderzoek, samenwerking en presentatie centraal staan. Er wordt tevens extra aandacht besteed aan de sociale vaardigheden.

Overblijven tussen de middag

Op basisschool Pius X wordt tussentijdse schoolopvang door de school georganiseerd. Wij verzorgen op professionele en pedagogisch verantwoorde wijze de tussenschoolse opvang, zodat kinderen in een veilige, rustige en gezellige omgeving kunnen overblijven.  De kleinschaligheid maakt dat alle groepen door elkaar zitten. Op vrijdag is het tostidag en mogen de kinderen een tosti maken. Maar noedels meenemen mag ook. Dan zorgen wij voor heet water.

Samenwerking en ondersteuning

  • Voor het leesonderwijs werken we samen met een consulent van bibliotheek Het Markiezaat. Samen met onze leesspecialist willen we het leesplezier van onze leerlingen bevorderen en hun technisch leesniveau verhogen.
  • Wij vinden het erg belangrijk dat onze kinderen voldoende watervrij zijn. De kinderen van groep 1 tot en met 4 gaan daarom eens per week schoolzwemmen in zwembad De Knotwilg.
  • Ons schoolorkest (van groep 5 t/m 8) zorgt voor verbinding en een vrolijke noot in onze school. In nauwe samenwerking met muziekvereniging Volharding wordt er in alle klassen intensief gewerkt aan de muzikale vaardigheden van zowel onze leerlingen als onze leerkrachten. Behalve aan het orkest biedt Volharding ook ondersteuning aan de muzieklessen op onze school.

Voorzieningen en partners

De school onderstreept het belang van een goede relatie met diverse relevante instanties.

Wij zijn onderdeel van de Lowys Porquin Stichting (LPS) en onderhouden onder andere contacten met Stichting Karnaval Steenbergen, de pastoor van de Sint Annaparochie en verschillende peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. De school heeft het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) behaald. Om het label te mogen behouden wordt elk schooljaar een digitaal activiteitenplan opgesteld en uitgevoerd. Daaruit vloeit ons contact met Veilig Verkeer Nederland voort. Soms is er net wat meer hulp of kennis nodig om een leerling goed te ondersteunen. We werken op dat gebied nauw samen met de gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband en CJG. Indien nodig kan er via een arrangement externe hulp ingezet worden door een ambulant begeleider vanuit Auris, Kornalijn, SBO de Driemaster of de Mytylschool.

Wekelijks maken we gebruik van het clubhuis van De Klup om met onze  leerlingen te knutselen. Verder onderhouden we warme banden met de Werkgroep Bevrijdingsmonument Welberg. Onze school levert jaarlijks een actieve bijdrage aan de herdenking van de bevrijding van Welberg.

Leefregels PiusX | We zijn allemaal anders, dat is leuk!
Leefregels PiusX | We helpen elkaar
Leefregels PiusX | We spelen en werken samen, doe je mee?
Leefregels PiusX | We praten met elkaar, ook bij ruzie
Leefregels PiusX | We luisteren naar elkaar, dat is fijn!
Leefregels PiusX | We zorgen voor alle spullen, die van jou en mij