Pius X: samen, passie,
verantwoordelijkheid, respect,
vertrouwen, kansrijk

WELKOM BIJ BASISSCHOOL PIUS X

Basisschool Pius X is een kleine, betrokken dorpsschool. We vinden het belangrijk dat we leerlingen een veilige en vertrouwde omgeving bieden. Ze mogen zichzelf zijn en kunnen bij de leerkracht terecht voor een luisterend oor. Door veel individuele aandacht willen we een veilig en prettig leef- en werkklimaat creëren. We zijn vooruitstrevend en spelen in op veranderingen in het onderwijs. Dat doen we door gebruik te maken van moderne methodes en moderne didactische  en pedagogische inzichten en werkvormen. Daarbij maken we gebruik van de expertise van onze vakspecialisten. We bieden onze leerlingen en leerkrachten optimale kansen. We werken vanuit de mogelijkheden en de beperkingen van de leerlingen en kijken welke aanpak en begeleiding ze nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

De kleinschaligheid maakt de sfeer knus en warm en zorgt ervoor dat onze school een fijne plek is voor kinderen en de teamleden.

WAAROM KIEZEN VOOR PIUS X?

  • Iedere week is er zwemonderwijs voor de kinderen uit de onderbouw.
  • Bij ons krijgen de kinderen dagelijks leervormen die samenwerking en betrokkenheid bevorderen.
  • Onze leerkrachten zijn vakspecialist op het gebied van coöperatieve leerstrategieën, hoogbegaafdheid, lees- en rekenonderwijs.
  • We hebben een bibliotheek op school en maken ons sterk om een fijne leesbeleving te creëren voor de kinderen.
  • Met onze leefregels voelt ieder kind zich thuis.
  • Samen met muziekvereniging Volharding richten we de muzieklessen in en de repetities voor het schoolorkest.
  • We bieden overblijven en naschoolse opvang (BSO) aan.
  • Wij maken veel gebruik van digitale leermiddelen en investeren daar ook in.
  • Pius X is een rookvrije school met een rookvrije omgeving.

PIUS X BASISONDERWIJS

Wij willen onze kinderen allemaal een Veilige, Vooruitstrevende en Kansrijke basisschooltijd bezorgen! Elk kind verdient de aandacht die het nodig heeft. Als school hebben we daar een aantal afspraken over en besteden we elke dag aandacht aan: “Doen we de goede dingen? En doen we de goede dingen goed?” Ons belangrijkste doel is om voor de kinderen een leeromgeving te creëren, waarin zij zich met plezier optimaal kunnen ontwikkelen in de breedste zin van het woord: wij vinden niet alleen kennisontwikkeling belangrijk, ook aan de culturele en sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen wordt veel aandacht besteed. Basisschool Pius X is een kleine dorpsschool waar wij veel activiteiten met elkaar ondernemen. Met plezier leren van en met elkaar vinden wij erg belangrijk.

PIUS X KINDEROPVANG

In samenwerking met de LPS  is er voor- en naschoolse opvang in ons schoolgebouw voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar. De kinderen zijn dus tijdens de opvang in een vertrouwde omgeving en gewend aan de kleinschaligheid. We vinden het belangrijk dat de kinderen na een schooldag ontspannen. In de activiteiten die worden aangeboden komen de thema’s terug waar de kinderen op school  mee bezig zijn. Het is ons streven dat de kinderopvang één geheel vormt met de basisschool. Het pedagogisch klimaat sluit aan op die van de basisschool en door de opvang binnen de muren van ons schoolgebouw is de lijn kort tussen de pedagogisch medewerker en de leerkracht.